Pages

Thursday, January 27, 2022

Whatsapp Based Weekly online Exam for Std 3 TO 10 Students -Whatsapp Exam - સ્વમુલ્યાંકન ૨.૦

Whatsapp Based Weekly online Exam for Std 3 TO 10 Students -Whatsapp Exam - સ્વમુલ્યાંકન ૨.૦


Whatsapp Based Weekly online Exam for Std 3 TO 12 Students, Whatsapp Exam, Whatsapp Exam 2021,Whatsapp Exam Weekly Exam 2021,Whatsapp Exam,STD 3 Whatsapp Exam | STD 4 Whatsapp Exam | STD 5 Whatsapp Exam | STD 6 Whatsapp Exam | STD 7 Whatsapp Exam | STD 8 Whatsapp Exam | STD 9 Whatsapp Exam | STD 10 Whatsapp Exam.


The Gujarat education department has decided to launch WhatsApp-based weekly examinations on trial basis for students of classes 3 till 12 from January 23. Students of Classes 3 till 10will take examinations for Gujarati and Environmental Science subjects on WhatsApp. This will be followed by the second test for classes 3 till 10 while the third test would be conducted on for Classes 3 till 10 for Environment, English, Hindi, Science and Mathematics.


Each test has been designed by Samagra Shiksha and education depart Command and Control Centre (CCC) a of ten multiple choice questions."The logicexaminations on trial basis for students of classes 3 till 12 from January 23.Students of Classes 3 till 10will take examinations for Gujarati and Environmental Science subjects on WhatsApp. This will be followed by the second test for classes 3 till 10 while the third test would be conducted on for Classes 3 till 10 for Environment, English, Hindi, Science and Mathematics.


Each test has been designed by Samagra Shiksha and education department's Command and Control Centre (CCC) as a set of ten multiple choice questions."The logic behind these tests is that a child should be able to assess himself based on the weekly online learning. There is no time limit so there is no pressure of an exam but only to self evaluate areas where they need to work hard," said Samagra Shiksha State Project Director P Bharathi adding that it is in practice in several other states too.the student will also be provided immediately with the YouTube and content link for remedial learning for the incorrect answers," Bharathi added.


Further, weekly reports of a student will be sent to the teachers concerned. These exams are based on Samagra Shiksha's telecast of lessons for Classes 1 to 5 through DD Girnar television channel, home learning tools by Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) for upper primary classes and Gujarat Virtual Shala (GVS) live online classes for Classes 9 to 10 run by state education department's control centre (CCC).


SWAMULYANKAN 2.0 online Exam for std 1 TO 10 Students see the steps on how to take the exam & Exam Link.


Learn spoken English and Grammar from Hindi, Indonesian, Thai, Arabic, Malay, Urdu, Malay, Bangladeshi Bengali, Bengali, Punjabi, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, Gujarati, Oriya, Assamese, Malayalam, Chinese, Portuguese, Turkish and Nepali. A free English learning course used by over 50 Million learners for spoken English, grammar, and vocabulary building.


Hello English by CultureAlley is the number 1 ranked free Educational App, and the best free App to learn English.


Awarded Google's Editor's Choice 2018, 2017; "INDIA’S BEST MOBILE APP OF 2017" By IAMAI, Google's Best Apps for 2016. 


Learning English is all about practicing to speak confidently and fluently.enguru Live English Learning App helps you improve your spoken & written English through online live classes with expert teachers, access to special reader versions of the bestselling novels & a FREE self-learning course. You can now also prove your level of English to potential employers with Upskill from Cambridge, a certification from the global leader of English language tests. 


KMPlayer is the playback tool! No ads॰HD video player that can support smartphones and tablets, and play up to 4k, 8k UHD video quality.Newly updated km player has added various functions such as quick button, video zoom and move, playlist setting, subtitle setting and so on.


KMPlayer VIP
You can enjoy fantastic VIP features in KMPlayer by in-app purchase
- Torrent Client : Enjoy the real-time playback while it downloaded
- Crop video : Please select your video and cut your desired section.
- Crop audio : Please select your audio, cut your desired section and edit.
- GIF toast : Create dynamic pictured GIF from your favorite video to select as you want.
- MP3 Converter : Extract and convert to MP3 audio from your favorite video media file quick and easy.
- VIP theme : Create for your own theme with photo in your smart device.
- Special features will be added for VIP.

Subscrition detailes
- Free trial will be limited per only one Google Play account
- It will be automatically renewed subscription after 3 days free trial endup. It will not be charged for canceled subscription at least 24 H before its end.
- It will be automatically renewed and charged payment unless cancel subscription at least 24 H before the current subscription end.
- You can manage and cancel your subscription at anytime on Google Play setup.


Download the free App right away to help with your dream job interview, or with an exam, or to impress your friends! Improve English speaking, writing, reading and comprehension, and listening skills. Speak English with confidence.For this the whole punishment as well as the C.C.C. A WhatsApp base is planned to be evaluated weekly through.As per the list included, the standard wise subject wise WhatsApp based weekly test is aired on Doordarshan Kendra based on the content of Std. 6 to 8 as well as the subject matter of GVS live classes for Std. 6 to 12. To be launched on a pilot basis. WhatsApp based examination based on 10 multiple choice questions of environment, Gujarati in Std-6 Gujarati, Std-2 Gujarati and Std-8 Gujarati will be organized on 8.1.2021. Test of Std-9 to 12 will be held from 20.1.2021. The guidelines for this are included herewith. You will be sent a WhatsApp message as well as a guide in this regard.


Thus, real time assessment of all students of Std. 9 to 1 will be done under WhatsApp based weekly examination (self assessment).HOME LEARNING program. Study will not stop now. Please school U.S

SWAMulyankan 2.0 સાપ્તાહિક ક્વિઝ તથા જ્ઞાનવર્ધક પ્રવૃત્તિ હવે સ્વ-અધ્યયન સાથે માણો મજા.

SWAMulyankan 2.0 એપના માધ્યમથી સ્વ-મૂલ્યાંકન તા.23-07-2022 ની ધોરણ 1 થી 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસક્રમ આધારિત ક્વિઝ લેવામાં આવે છે. જે ક્વિઝ માત્ર વિદ્યાર્થીના અભ્યાસને દ્રઢ કરવા માટે છે. ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મળે તે હેતુથી ગુજરાત સરકાર, શિક્ષણ વિભાગના વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર તથા સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા *SWAMulyankan 2.0 એપમાં નીચે મુજબની અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ મુકવામાં આવી છે.

પ્રવૃત્તિઓની સમજ તમામ પ્રવૃત્તિઓ Gujarati, English, Hindi માધ્યમમાં ઉપલબ્ધ છે.

(1) CG Storyland:
અલગ અલગ બાળવાર્તા જુઓ. જોડાવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો.

(2) CG Mind Maze :
જુદાં-જુદાં કોયડા દ્વારા પ્રવૃત્તિઓ. જોડાવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો.

(3) CG Movies and Cartoons Quiz:
ફિલ્મ અને કાર્ટૂન આધારિત પ્રશ્નોત્તરી.

(4) CG Video Library:
ધોરણ, વિષય અને માધ્યમ વાઇઝ વિડીયોની લાયબ્રેરી

(5) CG Maths Practice:
ગણિત વિષયને લગતી પ્રશ્નોત્તરી

(6) CG GK Challenge:
સામાન્ય જ્ઞાન આધારિત પ્રશ્નોત્તરી

(7) CG India Challenge:
ભારત દેશની વિવિધ માહિતીની પ્રશ્નોત્તરી 

(8) CG Games and Sports Quiz:
રમત-ગમત આધારિત માહિતીની પ્રશ્નોત્તરી

(9) CG Dictionary:
અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દનો અર્થ જાણવા માટે

શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારના સંનિષ્ઠ પ્રયાસને સફળ બનાવવા તથા વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ સુદ્રઢ બનાવવા SWAMulyakan 2.0 એપ દ્વારા ગુજરાતી, હિન્દી તથા અંગ્રેજી માધ્યમમાં  વિદ્યાર્થીઓ જોડાય અને મહાવરો કરે સુનિશ્ચિત કરશો.

IMPORTANT LINK


ધોરણ 3 : Click Here

ધોરણ 4 : Click Here

ધોરણ 5 : Click Here

ધોરણ 6 : Click Here

ધોરણ 7 : Click Here

ધોરણ 8 : Click Here

ધોરણ 9 : Click Here

ધોરણ 10 : Click Here

SWAMULYANKAN 2.0 for all ChildrenNow New Whatsapp number for different district

Save 8595524503 for Bharuch, chhota udepur, Narmda, Navsari, Surat,Tapi, Dang,Vadodara and Valsad.


Link:

Save 8595524501 For Banaskantha, Kutch, Mahesana, Patan, Arvalli, Sabarkantha.


Link :

Save 8595524523 Ahmedabad, Anand, Dahod, Gandhinagar, Kheda, Mahisagar, Panchmahal.


Link

Save 8595524502 for Amreli, Bhavnagar, Botad,Devbhoomi Dwarka, Gir Somnath, Junagadh, Jamnagar, Morbi, Porbandar, Rajkot,Surendranagar.


Link

SWAMULYANKAN 2.0 for all Children
Gujeduplus Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. Thank You.

No comments:

Post a Comment